• 09h:48 - 26/08/2014
  • 4903

Lingoes 2.9.1 - từ điển miễn phí tốt nhất hiện nay

Lingoes một từ điển miễn phí, tốc độ nhanh, chỉ với việc click chuột bạn có thể tra từ trên word, exel, pdf, firefox, chrome, thoải mái lướt web và đọc tài liệu tiếng Anh mà không lo lắng về vốn từ vựng hạn chế của bạn. Phiên bản mới của Lingoes 2.9.1 đã hỗ trợ cho win 8, word 2013, chrome 26 và firefox 20. Đọc nhiều tài liệu web, tiếng Anh sẽ giúp bạn học tốt chuyên ngành của mình hơn, đồng thời tăng vốn từ vựng tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả.

Download: Tại Đây ( Giải nén dùng ngay, không cần cài đặt, có thể chép vào usb dùng trên mọi máy mà không cần cài đặt )

Tính năng của Lingoes 2.9.1

  • Tra từ bằng cách click đôi chuột vào từ tiếng Anh trên đoạn văn bản word, exel, trên màn hình window, trên trình duyệt web chrome, firefox. Dịch ngay đoạn văn tiếng Anh sang Việt ngay trên đoạn văn bản, trình duyệt web, dịch từ Việt sang Anh nếu bôi đen đoạn văn tiếng Việt.
  • Đọc và dịch đoạn văn được bôi đen (Dùng google translate) trên word, pdf, trình duyệt web, ... có thể dịch từ Anh sang Việt, Việt sang Anh (nếu bôi đen tiếng Việt), và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác.
  • Đọc từ, hỗ trợ gói giọng đọc tự nhiên (giọng Mỹ người thật)
  • Hỗ trợ tra chéo từ ngay trên cửa sổ Lingoes.
  • Tốc độ nhanh, nhẹ.
  • Hỗ trợ đa từ điển Anh Việt, Việt Anh, Anh Anh, đồng nghĩa, phản nghĩa, v.v.
  • Có thể tải thêm từ điển cài vào Lingoes ví dụ như Pháp Việt, Nhật Việt, v.v.
Tra từ nhanh bằng cách bôi đen hoặc click đôi chuột, tra chéo bằng cách Ctrl + click phải.
-----------------------Tự động dịch bằng cách bôi đen trên cửa sổ Chrome, Word, PDF,..

Bình luận về bài viết

Các tin liên quan

Cùng ủng hộ chúng tôi